Wyceny

          Oferujemy Państwu wykonanie wycen nieruchomości przez doświadczonego rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

Wyceny dokonywane są na potrzeby:

 • zabezpieczenia kredytów hipotecznych,
 • zbycia lub nabycia nieruchomości,
 • podziału majątku,
 • postępowania w zakresie spadków i darowizn,
 • postępowania podatkowego,
 • ustalenia oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich,
 • odszkodowań, ubezpieczeń i innych celów zgodnych z zapotrzebowaniem.

Oferta jest skierowana zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców w zakresie wyceny:

 • nieruchomości lokalowych zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych,
 • lokali mieszkalnych, do których przysługuje spółdzielcze własościowe prawo do lokalu,
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych mieszkalnych jak i niemieszkalnych (również w trakcie budowy),
 • nieruchomości budynkowych,
 • nieruchomości komercyjnych (lokale i budynki usługowe, handlowe, biurowe, produkcyjne),
 • gospodarstw rolnych,
 • ograniczonych praw rzeczowych.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: